35. Parohia Şopotu Vechi

Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” Şopotu Vechi - ridicată în anul 1816

categ. II rural A; 160 familii cu 460 credincioşi;
Adresa bisericii: 327172 Şopotu Vechi nr. 142, comuna Dalboşeţ
Adresa casei parohiale: 327172 Şopotu Vechi nr. 156, comuna Dalboșeț


Paroh: Pr. iconom stavrofor ION VELCOTĂ
N: 15.11.1958 - Şopotu Vechi, jud. Caraş-Severin
Hirotonit în anul 1984.
Paroh la Şopotu Vechi din anul 1984.
Tel.: 0760122662