Biserica „Schimbarea la Față” - Băile Herculane

Localitatea aşezată pe malurile râului Cerna este atestată documentar în 1828, cunoscută însă din antichitate cu denumirea de „Thermae Herculi”.

Pe locul unei cruci de marmură s-a ridicat vechea biserică ortodoxă. La 6 august 1802, episcopul Şakabent al Vârşeţului împreună cu Vichentie Lustina de la mănăstirea Mesici, protopopul Nicolae Stoica de Haţeg şi cinci ofiţeri ai Regimentului de graniţă au semnat procesul verbal de zidire a unei biserici. După demersurile făcute la Curtea de la Viena şi Ministerul de Război, piatra de temelie a fost pusă la 30 august 1803 . Biserica urma să fie construită de Lorentz Secwald din Orşova cu suma de 850 fl., urmând a fi terminată în 6 august 1805. Biserica avea dimensiunile de 14,80 x 6,50 m, cu hramul „Schimbarea la faţă”. La 15 august 1805 a fost târnosită, deşi lucrările nu se terminaseră în întregime. În toamna aceluiaşi an, din cauza unor ploi torenţiale bolta bisericii s-a prăbuşit, refăcându-se în anii 1806-1808. Biserica a fost pictată în 1822.

În 1863, biserica a fost demolată, autorităţile austriece, neacceptând ca în mijlocul staţiunii balneare să existe o biserică ortodoxă (în 1862 se amenajase parcul Cazinoului). Biserica actuală cu hramul „Schimbarea la faţă” a fost zidită în 1864. Edificiul a fost pictat parţial de Ioan Băleanu din Caransebeş şi în 1988-1990 de pictorul Traian Florea Petrescu. Biserica este construită din piatră, acoperită cu tablă galvanizată, iconostasul din lemn de stejar lucrat de Dumitru Gafton. Reparaţii au fost efectuate în 1970, 1977, 1989, 2008. În prezent se lucrează la construcţia noului altar ce va fi orientat spre est şi în acelaşi timp va permite mărirea spaţiului bisericii.