CRUCEA DE LA POARTA ORIENTALĂ, MONUMENTUL EROILOR ȘI MARTIRILOR NEAMULUI ROMÂNESC

CUVÂNTUL PREASFINȚITULUI PĂRINTE LUCIAN, EPISCOPUL CARANSEBEȘULUI LA SFINȚIREA MONUMENTULUI APĂRĂTORILOR ORTODOXIEI DIN BANAT POARTA ORIENTALĂ

25 octombrie 2017

<<Am văzut, sub jertfelinic, sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care a dat-o. Și strigau cu glas mare și ziceau: Până când, Stăpâne Sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru, față de cei ce locuiesc pe pământ? Și fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veșmânt și li s-a spus ca să stea în tihnă, încă puțină vreme, până când vor împlini numărul și cei împreună-slujitori cu ei și frații lor, cei ce aveau să fie omorâți ca și ei>> (Apocalipsa 6, 9-11).

<<Și am văzut sufletele celor tăiați pentru mărturia lui Iisus și pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei...>> (Apocalipsa 20, 4).

ONORATE OFICIALITĂȚI, CIVILE ȘI MILITARE, CENTRALE, JUDEȚENE ȘI LOCALE, PREACUVIOȘI, PREAONORAȚI ȘI PREACUCERNICI PĂRINȚI, DOAMNELOR ȘI DOMNILOR, DRAGI COPII ȘI TINERI, IUBIȚI FRAȚI ȘI SURORI ÎN HRISTOS DOMNUL, DRAGI OSTAȘI AI ARMATEI ROMÂNE

O parte din cuvintele profetice ale Apocalipsei pe care le-am rostit, se găsesc scrise și la baza acestei Cruci-monument, care astăzi a fost sfințită și inaugurată. Această Cruce-monument s-a ridicat tocmai aici, pe această înălțime binecuvântată, la cca. 540 de metri altitudine, între cele două localități reprezentative ale Țării Banatului, Domașnea și Teregova, la Poarta Orientală, pe drumul roman și lângă drumul european, ce leagă Dierna de Tibiscum sau Orșova de Caransebeș.

S-a ridicat această Cruce-monument în memoria tuturor eroilor și martirilor neamului românesc, care au căzut pentru libertatea, identitatea și demnitatea noastră, în toate locurile și în toate timpurile, și o inaugurăm de Ziua Armatei Române, 25 octombrie și în ajunul sărbătorii unui sfânt militar, ofițer din armata română, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. S-a binecuvântat acest monument aici, la Poarta Orientală în Anul comemorativ, închinat de Biserica noastră Patriarhului Justinian Marina și tuturor apărătorilor și mărturisitorilor Ortodoxiei în Patriarhia Română, ca să-i cinstim și pe cei care au rezistat cu demnitate și verticalitate în timpul regimului comunist. Rezistența anticomunistă din Munții Banatului și-a avut centrul de acțiune pe aceste plaiuri mărturisitoare ale luptătorilor credincioși pentru țară și Biserica strămoșească. Într-adevăr, în Munții Banatului s-au retras după instaurarea regimului comunist foarte mulți intelectuali, preoți, juriști, profesori și ingineri. Ei au dorit să-și păstreze identitatea, să rămână credincioși ortodocși până la moarte, iar țara noastră să nu fie cuprinsă de „fiara roșie”, care a pus stăpânire pe tot estul Europei. De aceea am ales acest loc și această zi: acest loc, pentru că ne aflăm între cele două localități atât de importante în tot ceea ce a însemnat lupta pentru apărarea Ortodoxiei în timpul regimului comunist și pentru apărarea țării de tot ceea ce înseamnă ocupație străină și ne referim în mod special la ocupația sovietică, bolșevică. S-a ales această zi de 25 octombrie, pentru că cei care și-au dat viața pentru ca România să fie liberă și Biserica noastră Ortodoxă să fie demnă și în timpul regimului comunist, sunt eroi și martiri ai țării noastre.

Nu peste multe zile îi vom pomeni iar pe cei care, în urmă cu 99 de ani, au făcut Marea Unire, la Alba-Iulia. Anul viitor (2018) cu toții ne pregătim pentru Centenarul Marii Uniri, unde bănățenii au fost reprezentați cu mare cinste de Episcopul Miron Cristea al Caransebeșului. Și iarăși nu peste multe zile îi vom comemora pe eroii Revoluției Române din decembrie 1989, care au murit pentru idealul libertății, mai întâi în Banat.

De aceea, la Domașnea, la Teregova, la Poarta Orientală, vom veni și de Ziua Eroilor, Praznicul Înălțării Domnului, și de Ziua Armatei, precum și la alte zile însemnate din istoria poporului român ca să vărsăm o lacrimă și să rostim o rugăciune către Dumnezeul nostru, Domnul și Mântuitorul nostru, căci într-adevăr s-a spus și întărim că preoții au fost și vor rămâne cu Cruce în frunte, căci oastea nu e de altă religie și de altă confesiune. A fost, este și va rămâne Oastea Română, creștină și apărătoare a valorilor Bisericii strămoșești.

Să apărăm, cu faptele cele bune și cu vorbele duhovnicești valorile noastre creștine, familia tradițională, țara și Biserica noastră, numită de poetul nepereche <<Maica neamului românesc>>. Vom veni aici ca la un altar, pentru că într-adevăr Crucea lui Hristos este altarul pe care Domnul și Stăpânul vieții noastre Și-a vărsat Sângele pentru iertarea păcatelor noastre. De aceea, am înconjurat această Cruce-monument și ne-am rugat în jurul ei, noi toți: copii, tineri și vârstnici, autorități centrale, județene, locale, civile și militare, cler și popor. Și astăzi am venit aici ca la un altar pentru a aduce prisos de recunoștință eroilor patriei, dar și celor care au luptat pentru identitatea noastră și pentru că nu au vrut să se încline nici într-o parte, nici într-alta, rămânând verticali ca stejarii și brazii, murind pentru țara liberă, demnă și pentru Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească.

Știm din mărturiile celor care mai trăiesc și care au luptat împotriva regimului comunist că au fost oameni ai Bisericii, credincioși, care în fiecare dimineață și seară, și-au rostit rugăciunile către Preasfânta Treime și către Născătoarea de Dumnezeu. Însemnându-se cu semnul Crucii, au plecat către munți, s-au sălășluit în crăpăturile pământului, în peșteri, și acolo au dus o luptă cu toți cei care au pus stăpânire pe această țară după 20 decembrie 1947. Iată că a venit libertatea mult așteptată prin revoluția din decembrie 1989, iar acum suntem liberi, dar trebuie să ne îngrijim libertatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. O folosim pentru mântuirea noastră și pentru folosul obștesc sau pierdem timpul atât în noi, cât și cei care sunt în subordinea noastră și în jurul nostru? De aceea, mă bucur că în jurul acestui altar de jertfă, în jurul acestei Crucii-monument, autoritățile noastre au fost prezente la acest moment solemn, festiv, dar și comemorativ.

Vă mulțumesc în mod solemn tuturor pentru prezență, în special Domnului Președinte al Consiliului Județean care, împreună cu Episcopia, au fost ctitorii acestei Cruci-monument. Vă mulțumim pentru disponibilitate și pentru receptivitate! Mulțumim Domnului deputat, Domnului prefect, Domnilor generali, Domnului comandant, Doamnei primar, Domnului primar, tuturor ofițerilor și tuturor celor care astăzi au lăsat grija cea lumească și au venit ca să se închine în fața acestei Cruci și ca împreună să rostim și să spunem din toată ființa noastră, <<Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim!>>. De asemenea, mulțumim părinților protopopi prezenți, părintelui protopop de la Băile Herculane, preot în parohia Domașnea, părinților de la Teregova și, în mod special, îi mulțumim părintelui vicar, care s-a implicat foarte mult în ridicarea acestei Cruci. Mulțumim mai ales tuturor preoților și credincioșilor din Episcopia Caransebeșului, care au contribuit financiar la edificarea acestui monument. Nu în ultimul rând, mulțumim și domnului constructor Vasile Hotea din Reșița, cel care a amenajat soclul și platoul acesta și părintelui sculptor Teodor Bârsan din istorica localitate a Maramureșului, localitatea Bârsana. Se pare că avem aici cea mai înaltă cruce sculptată în lemn din România.

Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să fim împreună aici și, nu în ultimul rând, trebuie să-i mulțumim celui care ne-a donat acest teren pe care ne aflăm, respectiv domnului Milulescu Ion din Domașnea. Vă mulțumim tuturor și Îl rugăm pe milostivul Dumnezeu să primească jertfa eroilor noștri, care au luptat pentru identitatea și demnitatea noastră în tot ceea ce a însemnat Rezistența anticomunistă, să binecuvânteze România, să binecuvânteze Armata Română și să ne binecuvânteze pe noi toți, cei care mărturisim un Domn, o credință și un Botez în Biserica moșilor și strămoșilor noștri. Amin!

| Articol preluat din Foaia Diecezană a Episcopiei Caransebeșului (luna noiembrie 2017)