Examen de titularizare (capacitate) preoţească la Caransebeş

Sectorul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi că, marți, 9 octombrie 2018, va avea loc o nouă sesiune a examenului de titularizare (capacitate) preoţească pentru candidaţii la ocuparea unui post clerical vacant, licenţiaţi în Teologie.

Sursa: www.episcopiacaransebesului.ro
Data: 10 septembrie 2018
📰Secțiune: Comunicate

Sectorul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi că, marți, 9 octombrie 2018, va avea loc o nouă sesiune a examenului de titularizare (capacitate) preoţească pentru candidaţii la ocuparea unui post clerical vacant, licenţiaţi în Teologie.

Probele scrise (Dogmatică şi Morală; Administraţie Bisericească) vor avea loc între orele 10-12, iar probele orale (Omiletică, Catehetică, Liturgică, Tipic, Cântare şi Legislaţie) vor avea loc începând cu orele 13.00. Examenul se va desfăşura în incinta Centrului Eparhial din Caransebeş.

Cei doritori pot depune dosarul de înscriere la examen la Centrul Eparhial, Sectorul Administrativ-Bisericesc, până la data de 5 octombrie 2018. Dosarul va cuprinde: cerere de înscriere la examen, un Curriculum Vitae tip Europass (cu poză color, datat și semnat), fotocopii nelegalizate după: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de botez, Certificat de căsătorie, diploma de bacalaureat, atestatul profesional (după caz), diploma de licenţă (sau adeverinţă eliberată de Secretariatul Facultăţii cu media anilor de studii şi a examenului de licenţă) cu foaie matricolă, diploma de master (după caz) cu foaie matricolă, alte diplome, certificate, adeverințe de absolvire a altor facultăți, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc. De asemenea se va depune la dosarul de înscriere și recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (pentru candidat și soția acestuia), în care se va menționa dacă există sau nu impedimente la hirotonie.

Amintim că media examenului de titularizare (capacitate) preoţească este luată în considerare la concursul de dosare pentru numirea într-o parohie a debutanţilor.

Tematica acestui examen (valabilă şi la sesiunile anterioare) o puteţi vizualiza şi descărca de mai jos:

Tematica examenului de titularizare (capacitate) preoțească din Episcopia Caransebeșului