Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Plugova

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.

Prima atestare documentară a satului Plugova datează din anul 1439, într-un act de donație a regelui Sigismund al Ungariei unui nobil Găman.

La acea vreme satul avea aprox 50 de case și era așezat pe vatra "satului bătrân". "Satul Bătrân" avea o bisericuță din lemn cu lespezi de piatră, fiind arsă în cursul mai multor ani de către turci.

În 1793, satul a fost strămutat pe actuala vatră din ordinul împărătesei Maria Teresa, fiind înscris în Regimentul de granită. Biserica se strămută de pe terenul fam. Martinescu și este clădită tot din lemn pe terenul fam. Paraschiv Grozăvescu(poreclit Puci).

Este amintit în documentele bisericești în 1751, în 1757 cand avea 60 de case, în 1774, 96 de case, în 1910, erau 250 de case și 1295 locuitori, în 1935, 291 de case și 1367 locuitori. În 1992, satul avea 1101 locuitori, din care 753 de ortodocși, 8 bptiști, 2 romano-catolici, 2002 erau 970 de locuitori, din care 953 ortodocși, 1 romano-catolic și 15 baptisti.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Biserica actuală cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" a fost construită între anii 1843-1846 de către preotul Ioan Dimitrievici. Biserica este construită în stil baroc, din piatră în cantități mai mari decât cărămidă, a fost acoperită cu țiglă(solzi de pește), iconostasul de zid, turnul din cărămidă acoperit cu tablă de cupru.

Biserica are dimensiunile 17,20X6,20 m și a fost reparată între anii 1998-1999, precum și în anul 2011 cand s-a reparat capital la exterior. În anii 2013-2014 prin grija preotului paroh Marian-Pavel Lalescu și cu ajutorul Dlui Deputat Ion Tabugan și al Primăriei Mehadia-primar Iancu Panduru, fiu al satului s-a schimbat țigla cu tabla de calitate.

Biserica a fost pictată de Zaharia Achimescu în anul 1861, astăzi păstrându-se o icoană a Maicii Domnului pe tron, având semnătura pictorului. A mai fost pictată în 1888 de un pictor necunoscut, iar actual a fost pictată de către pictorii Florica și Eugen Papici în 1999.

Biserica a avut trei clopote: unul de 150 kg de la Vârșeț, unul de 50 de kg de la Timișoara și altul de 50 de kg, care a aparținut bisericii vechi. Dar, aceste clopote au fost rechiziționate de armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial. Istoricul Valeriu Leu descrie acest eveniment cutremurător din viața bisericească a Plugovei și localităților înconjurătoare:

"Satele le petrec(clopotele) și le jelesc ca pe mort. Era o atingere și o profanare cum nu se mai auzise până atunci, o faptă anti-hrist și ea s-a notat pentru a rămâne în eternitate, la Ruginești....la Plugova."

După terminarea războiului, biserica priește patru clopote noi. Pe unul din clopote este menționat numele regelui Ferdinand I "dezrobitorul Banatului" alături de numele preoților Trifon Adamescu și Gheorghe Drăgan.

În anul 1918, biserica prin preotul Trifon adamescu se implică în actul Marii Uniri. În anul 1937, la 25 iulie biserica este vizitată de Preasfințitul Dr. Vasile Lăzărescu, Episcopul Caransebeșului și în același an este cercetată de către istoricul Nicolae Iorga.

Lista preoților: Pavel Domilescu la 1738, care împreună cu preoteasa au fost executați la "Podul Unguresc", apoi Lupu Cristescu(1775), Gheorghe Vlăduceanu(1807-1838), Ioan Dimitrievici(1838-1860), Iosif Vlăduceanu(1860-1871), Nicolae Tătucu(1872-1875), Constantin Vlăduceanu(1875-1913), Iosif Drăgoi(1913-1916), Trifon Adamescu(1916-1948), Pavel Ciucur(1948), Ilinca Ipolit(1948-1952), Trifon Adamescu(1952-1984), Trifon Grozăvescu(1984-2008), Marian Pavel Lalescu(2008-prezent)

CASA PAROHIALĂ ȘI CIMITIRUL

Dat fiind faptul că în anul 1961, casa parohială a fost demolată și în locul ei s-a ridicat Căminul Cultural al satului Plugova, până în anul 2010 parohia nu a mai deținut o casă parohială. Din anul 2010 și până în 2011, prin grija preotului paroh Marian Pavel Lalescu și cu ajutorul Dlui Deputat Ion Tabugan, precum și al dlui Primar Iancu Panduru s-a achiziționat prin cumpărare o nouă casă parohială și s-a sistematizat(renovat) complet.

Cimitirul are suprafața de 800 mp. și nu are capelă mortuară. Dintre personalitățile marcante înmormântate aici amintim pe Ion Corneanu, antrenor emerit în luptele romane.

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE

Parohia se implică în toate activitățile culturale și filantropice prin colectele periodice pentru ajutorarea parohiilor nevoiașe, precum și cele cu referire la necesitățilecerute în momente de restriște și care necesită sprijin. Mai este implicată în activități cu tinerii și copiii de școală prin organizarea de excursii la mănăstiri și locale, precum și la sfintele sărbători.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.

Parohia este prezentă în viața credincioșilor ei prin implicare totală ăn problemele duhovnicești și sociale cu care se confruntă parohienii ei, prin organizarea de colecte în momentele care cer acest lucru, case arse, consilierea familiilor dezbinate, vizite pastorale, săvârșirea Sfintelor Taine pentru ajutorul duhovnicesc ș.a.

DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI.

"Adormirea Maicii Domnului", str. Principală, nr., sat Plugova, com. Mehadia, jud. Caraș-Severin.