Parohia „Înălțarea Domnului” - Eftimie Murgu

Localitatea este situată în partea sudică a Văii Almăjului. Data înființării satului se pierde în negura timpului. Unii consideră că satul Eftimie Murgu de azi ar fi o localitate veche datând din perioada statului dac. O perioadă a făcut parte din districtul bănățean "Almăj", aparținător Banatului de Severin. Atunci se numea Gîrliște și a fost "cuibul" familiei Gîrlișteanu "cea mai bogată și puternică din Banatul Severin, "de pe urma căreia a devenit și localitatea renumită. "Satul Gîrliște este atestat documentar la 16 iulie 1410, de către Pippo Spano, comite de Timiș. ”Prin gârliște se înțelege "un crac de râu care e condus la moară."Toponimul Rudăria derivă din cuvintele slave "ruda" (minereu) și "reca"(râu). Satele Gîrliște și Rudăria au format comuna Rudăria, care începând cu anul 1970 poartă denumirea de Eftimie Murgu. Localitatea are cel mai mare complex mulinologic din sud-estul Europei.Localitatea este amintită în 1757 când avea 100 de case, în 1774 avea 187 de case, în 1880 avea 322 de familii, în 1910, 609 case. Satul a fost cuprins în Regimentul de graniță, în compania a 3-a cu sediul la Prigor. În 1992, satul avea1702 credincioși ortodocși, în 2002, 1538, iar astăzi au rămas doar 395 de case cu 1180 de credincioși ortodocși. Personalități: Eftimie Murgu (1805-1870) "a fost unul din cei mai clarvăzători revoluționari democrați, una din marile personalități pașoptiste."În toată activitatea sa a fost un mare adversar al absolutismului habsburgic (ales în 1861 deputat al circumcripției Moravița în Dieta maghiară) era un adept înflăcărat al ideii de republică, luptând pentru slobozenie și unitate națională.Preotul Dr. Ion Sârbu (1865-1922)"Cel mai de seamă istoric român bănăţean", Ia doctoratul în filosofie la Viena în 1899 cu teza istorică intitulată Relaţiile externe ale lui Matei Vodă Basarab (1632-1654).Cu ajutorul familiei publică în 1904, la Bucureşti, primul volum din "Istoria lui Mihai-Vodă Viteazul, Domnul Tării Româneşti. Răzmiriţele şi politica lui din afară.". Câştigă cu această lucrare marele premiu (12 mii lei) Năsturel-Herescu al Academiei Române în 1905. "Dr. Ion Sârbu a fost posesorul celei mai bogate biblioteci din Caraş, având 2.500 de volume".

Prima biserică din Eftimie Murgu a fost construită din lemn şi este menţionată la anul 1750[1]. ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Actuala biserică "a început a se zidii preot fiind Chirilă Sârbu şi Ioan Popovici. Planul construcţiei i se atribuie lui Lorenţ Seevald din Orşova care a condus şi lucrările executate până la acoperiş (1805 - 1807) când acestea au fost întrerupte din cauza foametei care a cuprins pe toţi. Cu toate greutăţile anului 1807 rudărenii, printr-un efort deosebit , reuşesc să acopere biserica prin meşterul neamţ Fuke din Boşneag (Moldova Nouă). Din 1807 meşterul Lorenţ lucrează la turn timp în care la biserică nu se mai face altceva. Lucrarea la turn durează până în 1819 când Lorenţ Seevald se îmbolnăveşte şi moare. După doi ani se reiau lucrările la turn de către meşterul Ianoş Salh care termină turnul şi bolta . Sunt lucrări costisitoare şi depindeau în mare măsură de meşter. Aşa se face că maestrul lemnar Ludovic finisează lucrările la turn iar maistorul Ianoş Huba face uşile şi ferestrele tot în acelaşi an. Biserica este zidită din piatră de codru şi cărămidă, zid de peste un metru grosime (cel dinspre vest are 1,80 m iar celelalte 1,60 m). Turnul construit din cărămidă a fost iniţial acoperit cu şindrilă până în 1855, când a fost acoperit cu tablă. Din punct de vedere arhitectonic este poate cea mai reprezentativă biserică din Valea Almăjului având o impunătoare siluetă în centrul comunei.Construită în stil baroc are absida semicirculară atât în exterior cât şi în interior. Altarul măsoară 8,60 pe 4,60 m şi are postată în mijloc sfânta masa zidită din piatră cu dimensiunile de 1,40 m pe 1,20 m.Altarul este despărţit de naos printr-un zid de cărămidă gros de 0,50 m care formează practic tâmpla. Naosul are dimensiunile de 12,80 m pe 8 m iar pronaosul 5,20 pe 8 m, între naos şi pronaos este un zid gros de 0,40 m şi înalt de 1,30 m . Pe tavan sunt trei cupole despărţite prin arcuri construite din cărămidă pusă în dungă. Turnul este construit din cărămidă arsă până deasupra de clopot, iar de acolo în sus este din lemn şi acoperit cu tablă de aramă. Scheletul acoperişului este din lemn şi în două ape.Sculptura tronurilor şi mobilierul este opera lui Ianoş Huba. Pardoseala era din ciment. Biserica a fost sfinţită de protopopul Nicolae Stoica de Haţeg în 12 iunie 1822"[2]. În 1864 s-a cumpărat clopotul cel mare. Zidurile bisericii sunt afectate de un cutremur în anul 1887.[3].[PICTURA]a fost făcută prima dată probabil în anul 1823 de către Ştefan şi Dimitrie Popovici (tâmpla), iar restul a fost făcută în perioada 1939-1940 de către pictorul Dimitrie Turcu care se apreciază că a făcut risipă de culoare şi talent. În 1936 a fost restaurată de pictorul Petru Drăgilă din Oraviţa[4], iar între ani 1980 - 1982 zugravul Dan Decebal Caceu repictează şi spală pictura veche. Iconostasul a fost pictat în întregime de Ştefan şi Dimitrie Popovici.

Lucări de renovare: s-a retencuitexteriorul bisericii (1996), s-a tencuit zidul din jurul bisericii (1997), s-a pus tablă de cupru pe turn (1999), în anul 2000 se toarnă beton în jurul bisericii şi se construieşte magazia, în2001-2002 se realizează încălzirea centrală şi se construiește magazia ce adăposteşte centrala, se pun geamuri termopan (2004), se schimbă ţigla de pe biserică (2005), parchet laminat în altar și gresie în naos și pronaos (2006), zugrăvirea exteriorului bisericii, strane noi, construirea unui Altar de vară si placarea zidului exterior cu piatră (2010), construirea unei noi magazii pentru lemne de foc și a unei săli multifuncționale (2012-2014). Între anii 2007-2014 s-au făcut ample lucrări de renovare la casa parohială. Ca locuință pentru preotul sjujitor a fost cumpărat în anul 2009 un apartament ce a fost renovat în anul 2010.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]: Molitfelnic, Sibiu, 1874; Evanghelie, Bucureşti, Tipografia cărtilor bisericeşti, 1903, 2 exemplare; Triod, 1731; Triod, 1897[5]; Minee, 1910 ianuarie-decembrie, au apartinul Pr.Dr.Ion Sîrbu.Arhiva parohială:Jurnal casă, 1842-1860, stare bună; Jurnal casă, 1869-1888 în stare bună; Registru procese verbale, 1841-1861, stare satisfăcătoare; Conscriptie, 1829 anul întocmirii, Protocolul clopotelor, 1887-1891; Protocolul Cununiilor, 1832-1863.

[ŞIRUL PREOŢILOR]: Parohia I-a׃Ionaşi Popovici, Dionisie Popovici, Petru Popovici (1790-1796), Nicolae Popovici (????-1809februarie28), Ioan Popovici (1796-1833), Ioan Popovici (1833-1853), Moise Sârbu (1853-1908), Dr. Ion Sârbu (1910-1922), Nicolae Bădâni, Nicolae Careba (???? -1925).Parohia a - II-a׃Chirilă Sârbovici (1790-1824), Dimitrie Sârbu (diacon, 1802-1849), Dumitraşcu Sârbu, Ion Sârbu (1824-1876), Iacob Sârbu[6] (1876-1908), Dimitrie Bogoevici din Bănia (1908-1910), Ion Goanţă (1925-1929), Tiberiu Şuta (1931-????).O singură parohie:Stroca Valeriu, Dragotă Solomon (1991-2001), Gașpar Mihai (2001-2005), Mökesch Cristian-Ovidiu (din decembrie 2005). La 1.11.2007 este înființat postul de preot slujitor și numit Pr. Petru Șerăngău.[7]

  • CIMITIRE: Parohia are în proprietate două cimitire ortodoxe. Sunt intabulate.
  • ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]: A existat o școală poporală, există un Cămin cultural ce în trecut adminisra două biblioteci publice. O însemnată activitate religios culturală a fost desfășurată între anii 1930-1935 de către Fundația Culturală Regală "Principele Carol", care a trimis o echipă în localitate.[8]Corul bisericesc bărbătesc a fost înființat în anul 1906 de către dirijorul Daniel Radivoievici. I-au urmat la conducerea formației Pr. Dr. Ion Sârbu, înv. Aurel Roșeți, Ion Dancea, Iosif Șuta, Dumitru Popovici (acesta își amintește: "Participasem cu corul și echipa de dansuri la București, în 1937, cum bine spune profesorul Vasile Nemiș, unde am luat locul I pe țară la jocurile bărăbătești, la brâuri și locul al II-lea la cor....Atunci, în 1937, s-a inaugurat Muzeul Satului din Capitală.[9]"), Lazăr Sârbu (1975-2010).

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]:Din anul 2010 tradiția corală a fost continuată de un cor mixt pe patru voci dirijat de prof. Ilie Mihăilescu. Există bibliotecă parohială cu acces public. Muzeul sătesc are o secțiune bisericească. Parohia organizează pentru tineri pelerinaje la mânăstirile din Eparhie și are un grup de catezeză.