Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” - Șopotu Vechi

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Şopotu Vechi, sat atestat documentar în 1607[1] amintit apoi în 1751 cu 55 de case . În 1774 avea 111 case iar în 1992 erau 852 de locuitori din care creştini ortodocşi 788, iar în 2002 ,758 de locuitori din care ortodocşi 693, 64 de baptişti,şi 1 greco catolic[2] . Parohia este situată pe apa pârâului Şopot afluent al răului Nera sub poalele dealului Blidar, la vreo 11 km sud-est de centrul comunei Bozovici ,după tradiţia păstrată din bătrâni locuitori sunt emigranţi din Valea Timocului . Satul este atestat documentar în anul 1607, amintit apoi în 1751, în anul 1757cu 85 de case . În anii 1690-1700 satul este încadrat în districtul Almăj . În anul 1774 este încorporată în confiliul militar, dată la care parohia era organizată existând şi o şcoală.De remarcat că aici s-a născut dr. Iosif Traian Bădescu primul episcop bănăţean al Eparhiei Caransebesului între anii 1920-1933 . Biserica a fost zidită în anul 1810-1816 în timpul preotului Grigore Bădescu.

B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În sat în locul numit ,,stupina" a fost o biserică de lemn, care ,, la o ploaie mare a fost luată de ape şi în locul ei au rămas doar clopotele îngropate în prundiş " , în anul 1909, turnul bisericii a fost trăznit în întregime şi dărâmat până la temelie . [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Actuala biserică a fost construită în 1816sau 1828 în stil baroc în formă de navă ,iconostasul în întregime a fost zidit în anul 1940 din cărămidă arsă . Biserica are dimensiuni de 21,50x7 m. În anul 1925 credinciosul Bădescu Nicolae pe cheltuială proprie a pavat biserica cu ciment şi mozaic . În anul 1952 a fost dărâmat zidul de imprejmuire al bisericii şi înlocuit cu grilaj de fier, lucrarea fiind executată de credincioasă Purea Elena care a mai donat bisericii şi o casă pentru a asigura locuinţa preotului. În curtea bisericii se afla o znamenă ce marchează mormântul preotului Grigore Bădescu şi o cruce de marmură albă ridicată în memoria episcopului Iosif Traian Bădescu.

.[PICTURĂ]Biserica a fost pictată în 1853 de Liubomir Alexandrovici din Timişoara[3] . Acestă pictură a fost acoperita cu var şi în 1939-1940 Nicolae Dragila a executat pictura în ulei pe pânză lipită pe zid. Pictura actuală a fost realizată în 2008 deValeriu Dragomir şi a fost sfinţită de P.S Lucian Episcopul Caransebesului.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] În colecţia de arta bisericească a protopopiatului Reşita sunt următoarele icoane din secolul XIX,în ulei pe lemn, pictor necunoscut : Învierea Domnului, Sf. Alimpe, Naşterea Domnului, Sf. Gheorghe.DJANCS deţine registrele de stare civile din anii 1824-1908[4]

[ŞIRUL PREOŢILOR] : Mihai Novacescu (1775)[5], Grigore Bădescu (1779), Ioan Bădescu (????-1814), Alexandru Otonoga (1838-1843), Ioachim Cherciu (1844-1847), Nicolae Chimbir ( ????-1848) , Pavel Bogoevici (1952-1965), Ioan Ţunea (1974-1976) ,Mihai Tunea (1976-1984), Ioan Velcota (1984-prezent).

C . CIMITIRUL are suprafaţa de 5656 mp, iar capela este în renovare. În cimitir sunt peste 60 de znamene, cele mai multe din secolul XIX-începutul secolului XX. În anul 2000 s-a dezvelit şi sfinţit monumentul eroilor din localitate, căzuţi în cele două războaie mondiale. În cimitir sunt încă 132 znamene din secolul XIX[6].

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia în parteneriat cu școala organizează periodic cateheze și diferite activităţi.

[1] C.Suciu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului - vol . II,p.117

[2] Recensamant, 1992,2002

[3] V. Leu, Insemnări,manuscrise pe cărţi vechi româneşti din bisericile Eparhiei Caransebeşului -p. 274. Insemnare pe adunarea Cazaniilor,

[4] Colectia registrelor de stare civila din jud. Caras-Severin , Sopotul Vechi

[5] I.D.Suciu, R: Constantinescu, op.cit.,p.229

[6] Petru Bona ,,Lespezi și cruci de piatră din parohiile Eparhiei Caransebeșului" Editura Episcopiei Caransebeșului, 2015, p. 111.