Parohia „Naşterea Maicii Domnului” - Dalboşeţ

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Dalboșeț, este situată în artea sudică a județului Caraș-Severin, ocupând o suprafață de 8622 km 2 . Ca așezare geografică este amplasată la distanță de 11 km de comuna Bozovici.

Ca vechime este amintită pentru prima dată la începutul sec.al VII-lea , existența acestuia fiind cu mult mai veche . ''Între 1690 - 1700, satul Dalboșeț, este amintit în documente sub denumirea de Dalcsecz, iar din 1774, odată cu extinderea teritorială apare sub denumirea de Taolpoșac, la care se anexează și alte teritorii din Almăj"

În perioada districtelor valahe, comuna Dalboșeț, aparținea Almajului și în jurul anului 1774, a fost încorporată de Confiniul Militar Bănăţean, având aici sediul o companie militară care avea ca scop de a apăra granuțele Imperiului Austro - Ungar, de invaziile turcești . În acele vremuri de restriște , vatra satului era situată mai sus, aproape de pădure, în imediata apropriea vărfului Blidariu, la locul numit Ostradoc .

Mai târziu după de căderea puterii de invazia Imperiului otoman, vatra satului s-a mutat în zona de câmpie și a Luncii râului Nera , zonă potrivită pentru extinderea acestei vetre . "Localitatea Dalboșeț, leagăn milenar al dacilor almăjeni, dezvoltată în simfonia Nerăniuliu și Blidariului, este prinosul de bună întocmire a vieții care a suit treptele veacurilor pînă astăzi ca martor al trudei creatoare ".

Cea mai semnificativă dovadă a prezenței dacilor pe aceste meleaguri ne-o furnizează urmele unei cetăți militare ce datează din secolelele IV-II înaite de Hristos de la locul numit Gradiște, aflat în hotarul localității, având o importantă poziție strategico-defensivă .

În urma săpăturilor arheologice s-a găsit găsit în zona Dragomireana ruinele unei așezări de tip "Villa Rusticae" , reședința rurală întemeiată de Impeiul Roman pe domeniul agricol .Evoluția numărului de credinciși ortodocși de-a lungul timpului a fost după cum urmează :"În anul 1430 locuiau 504 țărani liberi, 32 de grăniceri și 26 de curieri, din concsripția făcută de regale Sigismund al Ungariei ".

În centrul comunei Dalboşeţ sunt ridicate 2 monumente ale Eroilor . Cel din Primul Război Mondial a fost ridicat în anul 1930, prin grija preotului Nicolae Bădâni şi cu sprijinul văduvelor de război , iar cel de-al doilea a fost ridicat în anul 1991, din iniţiativa Corului Bisericesc din Dalboşeţ .

· ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]

Pe vatra veche a satului, din spusele bătrânilor, a existat Sfânta Biserică, care a fost din lemn, datată din anul 1765 . "Biserica aceasta era construită din bîrne de lemn foarte simplă, cu turn şi clopotniţă, iar la intrare avea pridvor . Era acoperită cu şindrilă, pe turn avea o cruce mare iar interiorul bine dotat ". Această Biserică este arsă de turci în timpul uneia din incursiunile făcute în Almăj ."Biserica de zid a început a se construi în anul 1828 sub preotul Andrei Cîmpianu, care păstoreşte în Dalboşeţ pînă în anul 1832. Este preotul care a slujit şi în Biserica de lemn, sfinţită de Episcopul Vichentie Popovici".

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este zidită în stil baroc vienez şi este contruită din piatră şi din cărămidă . Nu se cunoaşte cu exactitate cine a întocmit planul, precum nu sunt cunoscuţi nici meşterii zidari care au executat această lucrare . Turnul în forma actuala a fost ridicat în anul 1894 din aramă iar acoperişul cu tabla al Bisericii in 1901, înainte fiind acoperit cu şindrilă.Hramul noii biserici ,, Naşterea Maici Domnului" a fost păstrat de la cea veche şi este sărbătorită la 8 septembrie, când se organizează Ruga Satului.

.[PICTURA] În anul 1910, Sfânta Biserica Ortodoxa din Dalboseţ, a fost pictată de renumitul pictor de la acea vreme Bartolomeu Delliomini din Caransebes, iar partea decorativă din lemn fiind executată de către Dimitrie Simionovici din Oraviţa, preot-paroh fiind preotul Ilie Imbrescu, tot atunci fiind sculptat si iconostasul, tronurile si jilţurile, acestea fiind lucrate de către sculptorii Ion si Aurel Cotâtlă din Oraviţa.

Pardoseala este din plăci de gresie,colorate în stil mozaic. În anul 1931 s-a confectionat gardul de fier din faţa biserici de maestrul Pavel Ioana din Bozovici, iar în 1939 s-au făcut reparaţii exterioare.

În anul 1951 la 9 septembrie a fost sfinţită Biserica de I.P.S.S dr. V. Lăzărescu mitropolit al Banatului. In 1975 pictura a fost spălată, iar in 2006, s-a curaţat din nou şi s- au adaugat 10 icoane noi, de către pictorul Igor Isac din Oraviţa. Am reuşit în anul 2007 să schimbăm pe Sfânta Biserică tabla veche cu una nouă de tip lindab şi să-o renovam în exterior în anul 2009 .

Toate aceste lucrări au fost binecuvantate de PS. Lucian în 2 vizite canonice, slujindu-se Sfânta Liturghie şi Vecernia cu Litie. Anul trecut s-a achiziţionat un clopot nou deoarece unul din cele 3 exitente era spart. În ultima vreme s-au făcut multe lucrari de renovare la casa parohială, cimitr, s-a achiziţionat centrală termica pentru Sfânta Biserică şi multe obiecte de cult.

Casa Parohială este construită in anul 1950, fiind de mai multe ori renovată păstrându-se în condiţii bune, s-a reparat acoperişul în anul 2012, făcându-se anexe noi în anul 2013 şi multe altele. Pe raza localităţii avem 6 troite pe care le îngrijim și se iese la ele în procesiuni cu diferite ocazii. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Nu avem obiecte de patrimoniu.

[ŞIRUL PREOŢILOR]Din matricolele existente, sunt conoscuți preoții parohi, vrednici slujitori ai Sfintei Biserici :Andrei Câmpianu,(1794-1832), Ilie Bădescu (1832-1841) Adam Goanţă,(1841-1842),.Ştefan Câmpianu (1842-1866),Nicolae Câmpianu (1866-1905),Ilie Imbrescu(1905-1915), Arsenie Golumba (1915-1916) Pavel Popescu (1917-1918),Nicolae Novacovici (1918-1920), Nicolae Bădin ( 1920-1962),împreună cu pr.Macu Cuzmanovici (1951-1954),Ioan Negrei,(1963-1978), Iosif Berbentea(1978-1988), Gheorghe Bihoi,(1988-2002), Stroiescu Ion ( 2002 - prezent) .

C. CIMITIRUL

Cimitirul ortodox este situat la locul nimit Osoina, având o suprafață de 16.000 m.p. și este întreținut de credincioși ortodocși care au înmormântate rude în acel loc . În cimitir sunt înmormântați 7 Eroi Necunoscuți, căror credicioasele parohiei noastre le sapă și îngrijesc mormintele . Avem și mormintele a "doi binefăcători drept credincioși români Ion Boboloș și soția Păuna Boboloș".

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Corul bărbătesc este înființat în anul 1902 sub bagheta preotului Ilie Imbrescu , participând în anul 1906 la Concursul Coral desfășurat la Arenele Romane din București . La această manifestare Corului din Dalboșeț i se decernează DIPLOMA DE ONOARE CU MEDALIA DE AUR , iar dirijorului Diploma Specială .

Înființarea în trecut a Casinei Române, a Reuniunii de Cetire și Cântări a Corului Bisericesc, iar apoi a fanfarei și a altor formațiuni sunt mărturii ale vocației cultural - artistice a locuitorilor acestor meleaguri .

La marile sărbători, oferim familiilor sărace pachete cu alimente iar copiilor pungi cu dulciuri de Sfântul Nicolae și de Sărbătoarea Nașterii Domnului .

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mânăstiri din țară, avem un grup de cateheză format odată cu impelementarea Proiectului Patriarhiei Romane si Organizatiei Wordvision Romania Hristos împartasit copiilor. Am avut 3 copii care au mers în excursie prin Patriarhie la Mânăstirea Caraiman, iar apoi au avut proiectul ''Alege Scoala". Participam la diferite simpozioane la care suntem invitati cu lucrari.