Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” - Verendin

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE

Parohia este situată în satul Verendin, comuna Luncavița Județul Caraș-Severin și se găsește în partea de Nord- Vest de Orșova la o distanță de 40 km și de Băile Herculane la o distanță de 20 km. Este așezat între dealuri se întinde pe o lungime de 3 km în vecinătatea Luncaviței și Mehadici, fiind înconjurată de dealuri spre Apus Tâlva 734 m, după Goruni și Prislop care au 629 m, spre miazănoapte Miloșca 489 m.

Istoricul satului. Satul a fost așezat inițial în imediata apropiere a comunei Mehadica despărțită fiind de hotarul natural apa Verendinului. Întemeietorii satului Verendin care au așezat temelia satului au locuit în primul rând pe o latură a teritoriului așa numitului Șăstu în jurul satului Mehadica. În urma diferitelor năvăliri locuitorii de aici au avut foarte mult de suferit localitățile fiind prea expuse pericolului, au părăsit atât uni cât și alți vatra părintească. Astfel megincani s-au așezat în apropierea apei Megica, iar veringenii pe un loc mai scutit între munți așa numit Piciurini, iar ceva mai târziu în imediata apropiere pe locul numit Săliște pe malul pârâului ,,apa Verendinului". Din cauza deselor inundații produse de acest pârâu, vatra satului a fost mutată de pe malurile apei și așezată mai sus pe dealul Săliște care are forma unei cetăți de unde ușor se poate privi în toate laturile unde se află și astăzi.

Din Istoria Banatului - Severin de Patriciu Dragalina se poate afla că ,,în ordinațiunea din 1440 a lui Vladislav I adresată din Cenad, să introducă pe Vadislav din Tămășel și pe Deeș în posesiunea Luncavița Mare și Topoldian care era în Luncavița Mica"[1].

Cu privire la Luncavița Mare se face observația că ar trebui să fie așezată aproape de Luncavița de acum.Deci această Luncaviță Mica nu poate fi alta decât Verendinul așezat pe Săliște.

În Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg se pemenește și Verendinul arătând totodată că în anul 1787 locuitori din părțile Mehadiei și armata s-au refugiat de groaza turcilor.[2]

Primii locuitori nu sunt atestați documentar, probabil au provenit din alte părți ale regiuni fiind obligați să emigreze de groaza turcilor. Numărul credincioșilor în 1940 era de 2780 toți ortodoxi. Alte naționalități conlocuitoare sau secte n-au existat.

Astăzi satul Verendin are 390 de familii cu 1605 de locuitori, dintre care 4 baptiști. Ocupația locuitorilor este variată, ocupându-se cu agricultura, pomicultura, cultivarea și creșterea animalelor. Din punct de vedere religios locuitorii satului deși au alte ocupații frecventează des biserica aducând totodată felurite contribuții.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.

Așezarea a avut o biserică de lemn construită în 1791 și reclădită din temelii în 1840, cu hramul ,,Sf. Ierarh Nicolae. Biserica este în stil baroc, construită din piartă și căramidă, acoperită cu tablă de aluminiu, iconostasul din piatră, turnul din cărămidă acoperit cu tablă de cupru.

Biserica Parohială de azi cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae s-a zidit în 1840 de arhitectul Chrivansky din piatră și cărămidă acoperită cu table. Pictura a fost realizată în anul 1897 de pictorul Barolomei Deliomini din Caransebeș. Iconostasul este zidit din piatră. În 1892 biserica s-a consolidate de jur împrejur cu fier fiind amenințată să se dărâme. În 1929 se demolează bolta bisericii fiind din cărămidă înlocuindu-se cu scânduri de brad. În anul 1938 biserica a fost vizitată de Preasfințitu Episcop Vasile Lăzărescu. În 1940 este realizată pictura pe bolta nouă de către pictoru Băleanu Ioan din Caransebeș. în 1948 se sfințește biserica de către Preasfințitul Episcop Veniamin Nistor. În 1960 se repară crucea din turnul bisericii, e dotată cu mobilier nou și este racordată la rețeaua electrică. Alte reparații au mai avut loc în anul 1977,1992,1998-1999,2002-2003. Biserica a fost sfințită de către P.S. Lucian al Caransebeșului în 13 iulie 2008. 

C.CIMITIRUL.

Parohia deține două cimitire, unul în partea de sus a localității pe locul numit Săliște, iar celălalt în partea de jos a satului numit Motâlvici. În ambele cimitire își dorm somnul de veci numeroși membrii componenți ai grupării de rezistență anticomunistă desfășurată în împrejurimile satului Verendin. Aceștia au fost vânați, rând pe rând capturați, uciși și înmormântați pe loc în afara cimitirului fără a fi beneficiat de o înmormântare creștinească. Pâna în anul 2013 și 2015 au fost descoperite osemintele și înmormântate creștinește iar aceștia au fost reabilitați.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. nu este cazul

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

În present Parohia noastră este angrenată în mai multe activități ;

  • Social-filantropice prin campanii de strangere și distribuire de alimente pentru persoanele nevoiașe
  • Cultural artistice prin înfiintarea unei formații de dansuri populare sub coordonarea preotului paroh, deasemenea am înființat centrul de tineret ,, Sf. Iererh Nicolae,, la nivelul parohiei, care are ca scop desfășurarea de activități cu tinerii Parohiei noastre, de la cântarea de strană până la organizarea de tabere, excursii și pelerinaje la mănăstirile din țară.
  • Educaționale, Întrucât parohia noastră este una rurală, în colaborare cu Școala Generală din localitate ca și preot am considerat ca este nimerit ca tinerii noștrii să învețe cum să folosească resursele pe care le oferă viața la țară, astfel am organizat cursuri de apicultură pentru tinerii care activează în cadrul centrului de tineret al parohiei, dar și cursuri de altoit și îngrijit pomi fructiferi.

[1] Istoria Banatului Severin, Patriciu Dragalina, edit. Tipografia Diecezană Caransebeș, anul 1900, pag. 114

[2] Cronica Banatului, Nicolae Stoica de Hațeg, edit. Facla, Timișoara, anul 1981