Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” - Valea Bolvașnița

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. Parohia este situată în satul Valea Bolvașnița, comuna Mehadia, județul Caraș- Severin. Prima mențiune documentară care se referă la localitatea Valea Bolvașnița este din timpul stăpânirii romane în Dacia(106- 275 d. Hr.), în care se face referire la existența unor populații numeroase în aceste locuri. Până în anul 1968 Valea Bolvașnița a fost reședință de comună în componența fostului raion Orșova din regiunea Banat, cu sediul administrativ la Timișoara, iar din anul 1968 este declarat sat component al comunei Mehadia.

Satul este atestat documentar în anul 1436, menționat apoi în anul 1751, iar în anul 1774 avem date că satul avea 119 case[1]. În anul 1937 satul a fost vizitat de către istoricul Nicolae Iorga fiind întâmpinat cu fanfara satului, iar la intrarea în biserică preotul de atunci, Zaharia Grozăvescu, a ținut un discurs legat de monografia satului, cum satul s- a mutat de frica popoarelor migratoare de la pod spre pădure.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. Construcția bisericii cu hramul "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" a început în anul 1790 și s- a definitivat în anul 1793[2], ridicată din piatră și cărămidă, acoperită cu țiglă solzi, iconostasul de zid, bolta din lemn, turnul din cărămidă acoperit cu tablă galvanizată și având dimensiunile: 15,30 x 6,30 m. Construcţia bisericii s- a realizat prin eforturile credincioşilor aşa cum reiese din informaţiile adunate de către Nicolae Iorga în cartea sa, "Observaţii şi probleme bănăţene": "Acest jeţ l- au plătit Nicolae Bujancă, Velcan Cântureş şi Matei Brancea"[3] iar la strană erau zugrăvite numele celor care au contribuit la ridicarea bisericii: Vântureş, Roman Drăgan, Gheorghe Donicescu, Inăş Blidariu, Pau Cârţescu, Ioan Vasilescu, Pavel Petruţ şi Ioan Velia.

Ştefan Popovici a pictat în 1798 iconostasul, păstrându- se două icoane împărăteşti: "Fecioara cu Pruncul" şi "Iisus Hristos binecuvântând"(icoanele sunt în colecţia de artă bisericească a Mitropoliei Banatului). În biserică a fost şi icoana atribuită aceluiaşi pictor, Ştefan Popovici, "Sfântul Ioan Botezătorul", icoană realizată "cu cheltuiala lui Ionu Blidaru şi Iancu Budu[4]. În anul 1835, pictorul Trifon Achimescu pictează biserica în întrgime, până astăzi realizându- se doar o restaurare a picturii în anul 1992 de către pictorul Toduţa Cican. În urma unor lucrări de renovare exterioară şi interioară, la 18 octombrie 1998 se resfinţeşte Sfânta Biserică de către Episcopul Laurenţiu Streza al Caransebeşului, iar în anul 2007, la 02 septembrie se sfinţeşte exteriorul Sfintei Biserici de către Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului, preot paroh fiind Pr. Mihăiţă Cristescu. Prin strădania credincioşilor în anul 2010 uşile de lemn de la intrare au fost înlocuite cu uşi PVC. În anul 2014, preotul paroh Solomon Sîrbu, ajutat de enoriaşii parohiei a reuşit să cumpere o casă paroahială, pe care în momentul de faţă încearcă să o modernizeze pentru a putea fi locuită.

Cărţile de cult vechi pe care parohia le- a deţinut se află la Direcţia Judeţeană de cultură şi patrimoniu Caraş- Severin: Evanghelie, Blaj, 1776(nr. inv. 595), Catavasier, Blaj, 1777(nr. inv. 882), Liturghier, Râmnic, 1787(nr. inv. 869), Adunarea Cazaniilor, Viena, 1793(nr. inv.989), Apostol, Blaj, 1802(nr. inv. 610), Strasnic, Buda, 1817(nr. inv. 809)[5]. Deasemenea DJCPCS deţine şi registrele de stare civilă pe anii 1832- 1950[6]. Lista preoţilor care au slujit în biserica din Valea- Bolvaşniţa: Gheorghe Mirilicicu(1975- 1797), Dimitrie Mirulescu(1797- 1822), Ilie Vasilescu(1823- ?). De la preotul Ilie Vasilescu şi până la preotul Nicolae Cojocaru nu mai este amintit nici un preot care a slujit, informaţii cu privire la instalarea preotului Nicolae Cojocaru nu avem, ci ştim doar că acestuia i- a urmat preotul Dumitru Başulescu, fiu al satului, care a păstorit vreme de 29 de ani, din anul 1978 până în anul 2007, preotul Nicolae Mihăiţă Cristescu(2007- 2012), preotul Gabriel- Emil Băbuţă(2012- 2013), iar în prezent preot paroh este din 1 noiembrie 2013 Pr. Solomon Sîrbu.

C. CIMITIRUL. Satul Valea- Bolvaşniţa deţine din vechime un cimitir parohial care nu are capelă şi care are o suprafaţă de 0,5 ha..


[1] Lucian, Episcopul Caransebeșului, Parohiile Eparhiei Caransebeșului, p. 348.

[2]N. Stoicescu, Bibliografia localităților și monumentelor medievale din Banat, p. 183, N. Cornean, Monografia Eparhiei Caransebeş, p. 598, menționează anul construcției 1835.

[3]N. Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene, p. 69.

[4]N. Iorga, op. cit, p. 70.

[5]Lucian, Episcopul Caransebeșului, op. cit, p. 349

[6]Idem