Post vacant de preot militar - Secția de Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale (ianuarie 2018)

Secția de Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de preot militar în cadrul secției.

Condițiile de înscriere la concurs:

Candidații trebuie să fie preoți hirotoniți, cu minim 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală cu media minim 8,50 și vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Dosarul de candidare, respectiv de acordare a binecuvântării de participare la examen, va cuprinde următoarele documente:

1. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidații ce provin din alte eparhii trebuie să obțină în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);
2. Cererea de înscriere la concurs;
3. Copii acte studii (diplomă de licențiat în teologie și foaie matricolă);
4. Copie act de identitate;
5. Fișă personală eliberată de eparhie;
6. Cazier judiciar;
7. Fișă medicală (tip recrutare);
8. Curriculum vitae;
9. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
10. Memoriu de activitate vizat de protoierie;
11. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
12. Certificat de competență operare pe calculator.

Dosarele (clericilor din cadrul Episcopiei Caransebeșului) se pot depune la Sectorul Social-Filantropic, Misionar și Activități cu Tinerii din cadrul Episcopiei Caransebeșului în perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2018, iar concursul de selecționare va fi organizat la o dată anunțată de Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale.

Data: 18 ianuarie 2018 • Departament: Sectorul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeș