Navigare: Acasă » Actualitate » Cotidian » Praznicul "Schimbării la Față" prăznuit în Parohia Domașnea


Praznicul „Schimbării la Față” sărbătorit în Parohia Domașnea

Luni, 6 august, numeroși credincioși din parohia noastră au participat la Slujba Utreniei și a Sfintei Liturghii, prăznuind "Schimbarea la Față" a Domnului nostru Iisus Hristos

Autor: Claudiu Românu / Data: 7 august 2018

Biserica "Sfântul Cuvios Atanasie al Athonului" din Domașnea a fost înfrumusețată luni de prezența a numeroși credincioși din parohia noastră, prăznuind "Schimbarea la Față" a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Credincioșii au participat la săvârșirea Slujbei Utreniei și a Sfintei Liturghii, de către părintele Iosif Frenț, protopop al Protopopiatului Băile Herculane și paroh al Parohiei Domașnea și de către părintele Marius Dănănău, secretar al Protopopiatului Băile Herculane. În cadrul Sfintei Liturghii, vârstnici și copii au fost împărtășiți cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfânta Evanghelie de astăzi descrie întâmplarea petrecută la "Schimbarea la Față" a Mântuitorului Iisus Hristos pe Muntele Tabor: "În vremea aceea a luat Iisus cu Sine pe Petru și pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor și a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu Dânsul. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, vom face aici trei colibe: Ţie una, și lui Moise una şi lui Ilie una. Dar, pe când el vorbea, un nor luminos i-a umbrit şi, iată, glas din nor zicând: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; de Acesta să ascultaţi! Şi auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte tare. Dar Iisus S-a apropiat de ei și, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi! Și, ridicându-şi ochii lor, nu au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului va învia din morți." (Matei 17, 1-9)

În cuvântul de învățătură, părintele paroh a îndrumat pe credincioșii: "Praznicul <<Schimbării la Față>> este un binevoit prilej de meditație pentru noi toți cei care ne mărturisim creștini și fii duhovnicești ai Bisericii întemeiate de Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate acestea, minunea Schimbării la Față trebuie să constituie un izvor de lumină și pentru noi cei de azi, dar mai cu seamă, un îndemn de a fi cu luare aminte la cuvintele lui Dumnezeu-Tatăl: <<Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit, de Acesta să ascultați.>>"

La final, credincioșii prezenți au fost miruiți și au primit anafură. Spre seară, începând cu ora 18.00, s-a oficiat slujba Vecerniei.