Vestea Nașterii Domnului în Parohia Domașnea

Ca în fiecare an, copii, tineri și vârstnici, împreună cu părintele protopop Iosif Frenț - preot paroh al Parohiei Domașnea, merg din casă în casă, aducând vestea că în ieslea Betleemului S-a născut Pruncul Cel Sfânt, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos

✍Autor: Claudiu Românu
⏰Data: 23 decembrie 2018
📰Secțiune: Cultural

Dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite şi mai spectaculoase, cu originea în credinţă sunt de bună seamă ciclurile legate de sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos şi Anul Nou. Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări şi tradiţii specifice, care trimit spre vremuri demult apuse, dar ce se regăsesc, surprinzător, în contemporaneitate. Dintre toate obiceiurile româneşti, cel care a ajuns să se identifice cu sărbătoarea Crăciunului este colindul. De aproape douăzeci de veacuri simfonia divină a cetelor îngereşti ce au vestit Naşterea Domnului, însoţită de cântarea păstorilor, se reactualizează în fiecare an de către colindătorii de toate vârstele, care în perioada Postului Crăciunului rostesc colinde vestind Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în Parohia Domașnea, ca în fiecare an, un grup de colindători, format din credincioși din parohie, au pornit astăzi, 23 decembrie, împreună cu părintele protopop Iosif Frenț, preot paroh al Parohiei Domașnea, pășind pragul caselor, aducând vestea prin colinde că în ieslea Betleemului S-a născut Mesia, Domnul nostru Hristos Iisus.

Sărbătoarea Naşterii Domnului este o împlinire a graiului profeţilor: „Astăzi S-a născut Cel făr' de-nceput cum au spus proorocii.” Precum a zămislit curată, tot aşa a şi născut fără de stricăciune, după cum grăieşte Sfântul Grigorie al Nissei: „Fecioară a zămislit, Fecioară a purtat, Fecioară a rămas şi nici o minune din cele ce s-au făcut pe pământ nu a fost mai mare ca aceasta.” Iar Sfântul Damaschin zice: „O minune mai nouă decât toate minunile cele de demult. Căci cine a cunoscut să fi născut maică fără de bărbat?” Fără de bărbat, adică asemenea lui Adam, din care s-a făcut Eva, fără femeie. De care grăieşte Sfântul Ioan Gură de Aur, astfel: „Că precum Adam fără femeie a adus în lume femeie, pe Eva, tot astfel şi fecioara astăzi, fără de bărbat a născut bărbat, plătind pentru Eva datoria bărbaţilor. Şi precum Adam a rămas nevătămat, după luarea coastei trupeşti, tot aşa a rămas şi Fecioara după ieşirea Pruncului dintr-însa.”

În Parohia Ortodoxă Domașnea, ca în fiecare an, spiritul Crăciunului se simte prin binecuvântarea și prezența Domnului nostru Iisus Hristos, Celui care Îi aducem slavă și închinare, rostind troparul: Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie!

A sosit Crăciunul... așa cum este scris,
În Betleem orașul, într-un oraș de vis
Se naște într-o iesle pe fânul cel zvântat
Un copilaș cu chipul de cer înseninat.

Stăteau într-un sălaș... lăsând în urmă toate
Păstori în număr mare din acea cetate.
Cu bucurie-n suflet cu toții Îl plângeau
Slăvindu-L în cântare, ieslea-înconjurau.

Și îngerii din ceruri pe-o rază coborând,
Cu voce ca de aur se-auzeau cântând,
Iar Preacurata Maică, ținându-L sub năframă
Plângea de bucurie ca orișicare mamă.

Din depărtarea largă, chinuiți de nea
Veneau trei magi grăbiți, călătorind cu-o stea.
I-au adus trei daruri, fiindu-I ca un scut:
Aur, smirnă și tămâie Celui nou-născut.

Din acea cetate se-auzeau cântând
Și Fiul asculta cu chipu-I surâzând,
Iar mai târziu cu-o vreme ne-a binecuvântat
Cel născut în iesle, Fiu făr' de păcat.

(„A sosit Crăciunul” - Claudiu Românu)